การสร้างเส้นแนวโน้ม (Trendline)

การสร้างเส้นแนวโน้ม (Trendline)

เส้นแนวโน้ม (TREND LINE)

หมายถึง ทิศทางของราคาที่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง ตามแนวโน้มนั้น ๆ ทำให้เราทราบถึงแนวโน้มของราคาในอนาคต เราสามารถนำเส้นแนวโน้มไปหาแนวต้าน, แนวรับ หรือหาทิศทางของราคา ถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนที่ จะใส่อินดีเคเตอร์ อะไรลงไป ใน Chart เพราะจะทำให้คุณทราบถึง แนวโน้ม แนวรับแนวต้านก่อนที่จะใช้เครื่องมือ อื่นๆ หรือ Indicator เพื่อ คอนเฟิร์ม สัญญาณ

                 ในทุกๆ Time frame สามารถที่จะ ลากเส้น Trend line ได้ทั้งหมด เพราะ สิ่งที่คุณต้องรู้ก่อน เทรด ทุกครั้งก็คือแนวโน้มใน Time Frame ที่ใหญ่ก่อนค่อยเรียงไปหาเล็ก

 

ข้อแนะนำในการลากเส้น Trend Line

 มีข้อแนะนำทั่วไปในการลากเส้น Trend Line ที่หลังจากลากเส้น Trend Line ขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นเส้นที่ให้ไอเดียในการเทรดที่ดี จะมีวิธีการลากกันแบบนี้ครับ

  1.  ควรจะ… ลากเส้นเชื่อมจุดต่ำสุด สำหรับเส้น Trend Line ขาขึ้น และลากเส้นเชื่อมจุดสูงสุดสำหรับ Trend Line ขาลง
  2. ลากเส้น Trend Line ที่เชื่อมได้แค่ 2 จุด  อย่าเพิ่งดีใจ!! ยังเอาไปใช้งานได้ไม่ดี เราจะให้เครดิตเป็นแค่เพียง Tentative Trend Line แต่ถ้าลากเส้นเชื่อมได้ 3 จุดขึ้นไป ถึงจะเป็น Valid Trend Line ซึ่งเอาไปใช้งานได้ดีกว่า
  3. นิยมลากเส้นขนานเส้นแนวโน้มควบคู่กันไปด้วย ถ้าทำได้ แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกัน เพราะบางทีกราฟก็จะขึ้น ๆ ลง ๆ อยู่ในกรอบเส้นขนานที่ลากได้ บางทีก็ไม่อยู่ในกรอบ
  4. ถ้าเป็นไปได้”… เส้น Trend Line ขาขึ้น พยายามลากเส้นให้ไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ราคาจะต่ำกว่าเส้น Trend Line และเส้น Trend Line ขาลง ก็เหมือนกัน พยายามให้ไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่ราคาจะสูงกว่าเส้น Trend Line ขอย้ำว่า ผมใช้คำว่า ถ้าเป็นไปได้ ไม่ใช่ต้องทำให้ได้!! ทำไม่ได้ก็ไม่ผิดนะ ถ้าลากเส้น Trend Line แล้วราคามีเบรก Trend Line บ้าง วับ ๆ แวม ๆ แต่ลากสัมผัสได้หลายจุดมากกว่า
  5. ถ้าจะให้ดี”… จุดเริ่มต้นของ Trend Line ควรเป็นจุดสุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไร

uptrend-11

การวิเคราะห์แนวโน้ม Trend Line การลากเส้น Trend line

การวิเคราะห์แนวโน้มสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

  • แนวโน้มขึ้น (UPTREND)
  • แนวโน้มลง (DOWNTREND)
  • แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (SIDEWAYS TREND)

1.แนวโน้มขึ้น (UPTREND)

มีรูปแบบที่จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะสูงกว่ายอดเก่า และราคาต่ำสุดที่ลดลงในครั้งใหม่จะสูงกว่าครั้งก่อน โดยเส้นแนวโน้มขึ้น (UPTREND LINE) จะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดต่ำอย่างน้อยสองจุดในแนวขึ้น โดยไม่ควรมีจุดฐานที่ต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขึ้นดังกล่าว ต่อมาหากราคาตกทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนี้ เป็นการบอกถึงแนวโน้มของกราฟจะเปลี่ยนเป็นขาลง

– ราคาจะขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่เรื่อยๆ การลากเส้น Trend line
– มีการย่อลงบ้าง แต่จะกลับขึ้นไปอีก และไม่ทำ Low ใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม )
– ระยะการขึ้นมากกว่าลง

2.แนวโน้มลง (DOWNTREND)

มีรูปแบบที่จุดยอดของราคาที่ขึ้นไปในแต่ละครั้งจะต่ำกว่ายอดเก่า และจุดต่ำสุดของการลดลงครั้งใหม่จะต่ำกว่าครั้งก่อน โดยเส้นแนวโน้มลง (DOWNTREND LINE) จะเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุดสูงสุดอย่างน้อยสองจุดในแนวลง โดยไม่ควรมีจุดยอดที่สูงกว่าเส้นแนวโน้มลงดังกล่าวต่อมา หากราคาทะลุผ่านเส้นแนวโน้มนี้ขึ้นไป เป็นการบอกถึงแนวโน้มหุ้นจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

– ราคาจะลงไปทำจุดต่ำสุดใหม่เรื่อยๆ
– มีการดีดตัวขึ้นบ้าง แต่จะกลับลงไปอีก และไม่สามารถทำ high ใหม่ที่สูงกว่าเดิม
– ระยะการลงมากกว่าขึ้น

รูปแสดงตัวอย่างการลากเส้นแนวโน้มขอขึ้น-ลง

การลากเส้นแนวโน้ม Trendline

 

แนวโน้มที่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้าง (SIDEWAYS TREND)

ระดับราคาจะวิ่งอยู่ภายในช่วงแนวรับและแนวต้านในแนวนอน โดยเมื่อราคาเคลื่อนตัวขึ้นและไปพบกับเส้นต้าน ราคาจะดีดตัวลง ในทางตรงกันข้ามเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปจนพบกับแนวรับ ก็จะดีดตัวขึ้น โดยเคลื่อนตัวสลับขึ้นลงไปมาในลักษณะแนวระนาบ

– เคลื่อนที่ออกด้านข้างไปเรื่อยๆ
– ระยะการขึ้นลงใกล้เคียงกัน การลากเส้น Trend line

SIDEWAYS TREND

 

“การลากเส้น Trend Line ไม่มีกฏ (Rule) ตายตัว

มีแต่ข้อแนะนำ (Guideline) ในการลากเส้น Trend Line ที่ให้ไอเดียในการเทรด”

 

หวังว่าจะเป็นบทความนี้จะเป็นประโยช์นกับท่านที่กำลังหาไอเดียในการเข้าเทรดนะครับ

 

 

Tags:,